พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ชุดที่ 2
Mar 23–24, 2017
มภ.126 สพป.สกลนคร เขต 2 (Owner)
jjnn (jj)