HỌC KỲ QUÂN ĐỘI - NGÀY 1
Jun 10 – 11
Thanh Đỗ (Owner)
Linh Phan
trunghieu nguyen
Quốc An Mã Thành
Quang Vinh
quyen phu
Quỳnh Cao
Minh Hải Nguyễn
khoi nguyen duy anhu