โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 2 เช้า - บ่าย วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเเรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
Oct 30–31, 2019
วิรุณฬ์ ผ่านวงษ์ (Owner)
ธนัญชกร แสวงผล
focus fifa
พงศธร ธงยศ