นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ในการเปิดเรียน วันที่ 1 ก.พ. 2564
Jan 27–28
admin mwbb (Owner)
La-ongsri Suwinai