62-12-14 กีฬาโซน ครั้งที่ 44
Dec 15–20, 2019
Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว (Owner)
อมรเทพ ขาวเขียว
ศิริศักดิ์ พรมศิริ
จุฬารัตน์ แซ่โหล่ย
ภูตะวัน ศิลปการหิรัญญ์
สกุล มีปัญญา
ธนาคาร ประทุมมา