พิธีอำลาสถาบันและมอบวุฒิบัตร ม.6
Sep 4, 2014 – Mar 25, 2021
Malasawanphittaya School (Owner)
ธีราภรณ์
Pathompong Chootapa JJ