Lễ tấn phong Giám mục - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang
Dec 13–14, 2021
giaophan bacninh (Owner)
Hoai Le
Long Trần
Nhật Tân Lê
Danh Le
Hiếu Nguyễn Đức
Quốc Việt Vũ
MIỀN ĐẤT LẠ
Đẳng Nguyễn Bình