ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565
Aug 11 – 15, 2022
 · 
Shared
Chaiwat Poungklung (Owner)