ภาพบรรยากาศการประชุมนิเทศติดตาม ความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนลือคำหาญวาริยชำราบ
May 22 – 23, 2022
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
รอยพิมพ์ สัณฑมาศ
chulalak chukamphaeng
Pachira Boon
Narongwit singkibut
ประธาร วสวานนท์
Ratiya Angkurasi
porntip muangkaew
นางเอื้องฟ้า สุนันท์