โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อยามสูงอายุในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจสังคม สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย (ด้านผู้สูงอายุ) วันที่ 24 สิงหาคม 2561
Aug 24
kittikan kanpipatana (Owner)
ศิริวรรณ พิมสาร
JIRUTTIKAN TUENKHUNTHOD
แพรวา ชาวกงจักร
Album is empty
Add photos