2564-06-07 เทศบาล ต.ส้มป่อย รพ.สต.ส้มป่อย ร่วมกับโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ปฏิบัติการตามแผนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันโควิด-19
Jun 6–7
 · 
Shared
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)