Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia smrti vdp. farára Štefana Poláka
Oct 6, 2019
Farnost Borovce (Owner)
Anna Blahovcová