Reštaurovanie oltára zo starého kostola
Jan 14–Apr 26
Rímskokatolícka farnosť Lemešany (Owner)
Danka Štefková