2564-06-01 ปฐมนิเทศรับอุปกรณ์การเรียนชี้แจงทำความเข้าใจในการเรียนภาคเรียนที่ 1/2654 ม.1-ม.6
May 31–Jun 1
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
Chanyanut Timana