150829-Gặp mặt 2015 tại BUDAPEST ĐỀN HÙNG. Đón nhận HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3.
Aug 28–Sep 13, 2015
Hội Việt-Hung (Owner)
vnkatonak học viên quân sự
Nguyen SonHai