กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2564
Jan 31, 2021–Jan 31, 2022
โรงเรียนปล้องวิทยาคม P.K. (Owner)
Gus Guss
ศุภณัฐ ดวงมะโน
เมธาพร รักดี