โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2566 งานอาชีวศึกษาระบบภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
Sep 18, 2023
 · 
Shared
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (Owner)