2562-11-11 ขบวนแห่กระทง (01)
Nov 11, 2019
Khukhan School (Owner)
อิทธิพล เสาร์แดน
สุภาวัลย์ บุญใส