15 พ.ย. 62การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการทำความร่วมมือกับหอการค้าเกษตร ออสเตรีย
Nov 14–15, 2019
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Owner)
ปกรณ์ อินศร