สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Feb 16–17
วรพงษ์ แจ่มจำรัส (Owner)
ศุภชาติ ดีแกง