นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ "จุดเทียนรวมใจ" ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
Jan 18–19, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
พิริยะ ภิรมย์
Levi Ackerman