அருட்தந்தை மதன் போல்ராஜ் அ.ம.தி. அடிகளார் இலங்கைத் தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீகப் பணியகத்தின் பணிப்பொறுப்பை ஏற்கும் திருப்பலி - 10-11-2019 Belleville - Paris
Nov 10, 2019
selvanayagam Regina (Owner)
Thomas ANTON