Thánh Lễ Tân Niên Cầu Bình An của Giáo Xứ Bắc Thành
Jan 24–25, 2020
Ban Tr Thông (Owner)
Quang Nguyễn Đình