63-02-28 โครงการค่ายวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์พื้นฐาน สำหรับการพัฒนานักเรียนยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)