ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดทำแผนยกระดับ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุรภาพภายนอกระยะที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Sep 14 – 15, 2021
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
chestha saoweang
chulalak chukamphaeng
Pachira Boon
Narongwit singkibut
Jaroon พรมสีใหม่
Ratiya Angkurasi
porntip muangkaew
นางเอื้องฟ้า สุนันท์