2020-07-18-Hình ảnh Thánh Lễ Vĩnh khấn - Ngân Khánh và Ngọc Khánh khấn dòng
Jul 18, 2019–Jul 28, 2020
Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Đinh Thắng
Hiep Dinh