Bổn mạng Bình Cang 2017
Sep 29–30, 2017
Bình Cang Giáo Xứ (Owner)
Hòa Phùng Châu
Trânn Nguyễn