לני בר חיים
Jun 15, 2019–Nov 28, 2020
דניאל בן צרפתי (Owner)
ניסים בן צרפתי
משית בן צרפתי
דנה בן צרפתי
Meyer Sellam
Erez Bh
barhaime alon
משית בן צרפתי
מירי בר חיים