Biały Obrus- potrawy
Feb 21–Nov 8, 2020
Biały Obrus (Owner)
Joanna Musialek
Maciej Krajewski
DW: Tomasz Błokowski