การประชุมผู้ปกครอง 2/63
Dec 2–3, 2020
ช่างภาพ วังใหญ่ (Owner)
Metha Muangmuk
ดนุสิทธิ์ โหรสกุล
พิทวัส พิมาทัย