นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการ"นวัตกรรมครูมืออาชีพ สู่นวัตกรรมนักเรียน ด้วยกระบวนการ PLC" ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม
Oct 4–5, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
De De