วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10
Jul 25–26, 2018
PMS Channel (Owner)
สุภาวดี สกุลโพน
กชพร จรรยาสุขเกษม
สินานาถ เกิดวัดเกาะ
Yaowalak Phoprasit