โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Dec 16–17, 2020
 · 
Shared
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น (Owner)