กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 แข่งขันวันที่สอง 16 พฤศจิกายน 2560
Nov 14–15, 2017
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
ชยุดา คนรู้
สุภชา กิตมาตร
HOME TV
กิตติกร คําทองแก้ว
Sirirat Saimaya