SKK 2019
Apr 4–5, 2019
Planet GV, d.o.o. (Owner)
Peter Ribarič
Četrta pot d.o.o. Kranj
POLONA KOŠTOMAJ
David Mohar
Marko Perme
Milena Petek
vesna.milosevic-zupancic@studentski-servis.com