Họp Mặt Tất Niên 2017 âm lịch ở nhà Dr. Nguyễn Minh Đối
Dec 31, 1979–Feb 5, 2018
Khoa Hoc Sai Gon (Owner)
Yenson Do
thulan ly