2018-02-20-มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ของห้องสมุดโรงเรียน
Aug 13, 2016
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี (Owner)
Rosmoh Sehming