2018-09-29 Thánh lễ mừng Bổn mạng và Kỷ niệm 100 năm Giáo xứ Mỹ Sơn
Sep 30, 2018
BMVTT Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (Owner)
Ngọc Lê