โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
Nov 5–6, 2019
วิรุณฬ์ ผ่านวงษ์ (Owner)
Mam Koka
พรชัย เทพเสน
พัฒนพล คำกมล
ดวงกมล บุญจูบุตร
โธดา Dhoda
หรรษา อินน้อย
เสมา บุ้งทอง
พีระพงศ์ ขันธิมา