เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (17-2-2563)
Feb 16–17
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ