เหล่ากาชาดจังหวัดเลยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Nov 11, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
พยอม ปิ่นมณี
Nichanun Nawarut Na Ayuttaya
ศศิวิมล เอกสามารถ
พรชัย นาพร