วันที่ 14 มิ.ย. 65 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jun 14
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)