นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เก็บสิ่งของได้ ในโครงการของหายได้คืน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
Nov 4, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
natthapong boonmeewiset