Tiệc mừng Ngân khánh Lớp Gioan Phaolo
Dec 31, 2018–Jan 1, 2019
Thuy Dien (Owner)
Maria Tuyen
Huy Do Quang
Trâm Đỗ Thị Thu
hải vĩnh