30 กันยายน 2565 กิจกรรมส่งผู้เกษียณอายุราชการ ปี 65
Sep 29 – 30, 2022
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
วิทยา สอนอาจ
P M2u
นวลอนงค์ ชูใส
นายมานพ คงเสนา
CHAIYASIT PUANGSRI
Suwirat Wongtree