שרון חדד
Dec 31, 1998–May 10, 2020
עמותת חיל החימוש 703 (Owner)
Eliazer Ben-Harohse