งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 "5 ประสบการณ์ทรงคุณค่างามสง่าเลยพิทยาคม" วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
Sep 23
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Pareema kunthee
เจษฎา อินพินิจ
จุลดิศ คําหว่าน
Patcharee Moonmuang
Suntaree Sirisawat
อุทุมพร สาระทัศนานันท์
karakate kumnun
กุลธิดา ศรีโกเมนทร์