วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายอิทธิพล บุญบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม นำคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม(34)ตำบลพระซอง ทำการแสดงเต้นแอโรบิค ในกิจกรรมตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ณ ถนนสวรรค์ชายโขง เทศบาลเมืองนครพนม โดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)