ด้วยวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของนายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ อดีตนายอำเภอสะเดา ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ โรงเรียนจึงกำหนดจัดงานวันขรรค์ชัยรำลึกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
Dec 13–14, 2018
Kokait Wiriyasombut (Owner)
นายศรันต์ วาแต
Krua Suwanno