HỘI TRẠI GIÁO LÝ 2019 GPLSCB
Jul 14–Aug 3, 2019
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng (Owner)
yeu tran
Giuse Nguyễn Văn Trung